យើងខ្ញុំមានពិគ្រោះយោបល់ពីសសរគ្រឹះសំណង់អាគាររបស់លោកអ្នកដោយឥតគិតថ្លៃ។ ទំនាក់ទំនង់៖ ០២៣​ ៩៩៦ ៨៧៦/០៨៨ ៦៦ ៥៥ ៧៧៧/០៨៨៧ ៦៣៦ ៦៣៦។

ទំនាក់ទំនង

៧អេហ្វធីឌីខូអិលធីឌី

ការិយាល័យភ្នំពេញ

អាស័យដ្ឋាន : អគារលេខ ១២៤ ផ្លូវសុធារស សង្កាត់ទន្លេបាសាក ខ័ណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទ        : (៨៥៥)២៣ ៩៩៦ ៨៧៦

ទូរស័ព្ទដៃ    : (៨៥៥) ៨៨៧ ៦៣៦ ៦៣៦

អ៊ីម៉ែល       : service@7ftd.com.kh/info@7ftd.com.kh

គេហទំព័រ    : www.7ftd.com.kh

ការិយាល័យខេត្តកណ្តាល

អាស័យដ្ឋាន : បុរីសន្តិភាព៣ ស្រុកខ្សាច់កណ្តាល ខេត្តកណ្តាល

ទូរស័ព្ទ        : (៨៥៥)២៤ ៦៣៦ ៧០៧៧

ទូរស័ព្ទដៃ    : (៨៥៥) ៨៨៧ ៦៣៦ ៦៣៦

អ៊ីម៉ែល       : service@7ftd.com.kh/info@7ftd.com.kh

គេហទំព័រ    : www.7ftd.com.kh
Contact Form

Your Name (required)

Your Email (required)

Subject

Your Message